Kürtlerle ilgili yeni araştırma: Dörtte biri kendisini yüksek düzeyde milliyetçi görüyor

Kürtlerde Değerler ve Tutumlar’21 Araştırması raporuna göre, Kürtler kendilerini Müslüman, özgürlükçü ve demokrat görüyor, yaşam memnuniyetleri … Kürtlerle ilgili yeni araştırma: Dörtte biri kendisini yüksek düzeyde milliyetçi görüyor okumayı sürdür